Grønn strømprissikring

Fastprisavtale på 100% norskprodusert solstrøm

Beskytt deg mot høye strømregninger ved å sikre strømprisen.
Sikre deg til en strømpris som er ~35% lavere enn snittprisen siste tre årene.
Forbedre CO2-regnskapet med opprinnelsesgarantier.
Bidra konkret til det grønne skiftet og støtt utbygging av solenergi i Norge.

Slik fungerer det
Vi inngår en fastprisavtale på opptil 10 år med kvartalsvise oppgjør. Dette gjøres ved at avviket mellom spotpris og avtalt fastpris betales hvert kvartal. Dersom spotprisen har vært høyere enn den avtalte fastprisen, betaler Sunday Power differansen til dere og vice versa. Man blir på forhånd enige om hvor stort strømforbruk man ønsker å sikre, og dere får opprinnelsesgarantier på dette volumet.

Fastprisavtale på grønn solstrøm med opprinnelsesgaranti
Ved å kjøpe grønn solstrøm til fastpris fra våre solcelleanlegg vil du sikre deg mot høye strømpriser og samtidig motta opprinnelsesgarantier for solstrømmen. Opprinnelsesgaranti er et anerkjent sertifikat for at strømmen er fra en fornybar energikilde som kan brukes til CO2 regnskapet i bærekraftsrapporten.

Svingning i strømprisen er høyere enn noen gang
Historisk har vi hatt nokså lave og stabile strømpriser i Norge, men dette er nå i endring. Det siste året har det vært 12x mer variasjon i strømprisen i Østlandet (strømområde NO1) enn i perioden 2011-2020. Det er bred enighet i markedet om at høyere svingninger har kommet for å bli, og Statnett forklarer det med at det skyldes høyere pris på strøm fra fossile kraftverk på grunn av høyere CO2-priser, mer avhengighet til været med økt andel sol- og vindkraft, samt økt utvekslingskapasitet mellom Norge og utlandet.

Variasjon av strømpris 2011-2023 (daglig standardavvik over glidende 12 mnd vindu)

En opprinnelsesgaranti nuller ut CO2 utslipp i klimaregnskapet
Opprinnelsesgarantier er Europas dokumentasjonsstandard for fornybar energi, og Norge har deltatt i ordningen siden 2006. Som kjøper av opprinnelsesgarantier får du et sertifikat som dokumenterer at kraften er fra en fornybar energikilde. I CO2 regnskapet i henhold til GHG protokollen, verdens mest anerkjente CO2 regnskapsstandard, vil utslipp fra strømforbruk nulles ut av opprinnelsesgarantier på tilsvarende volum kraft (såkalte Scope 2 utslipp)

Bedrifter vi ser etter i et partnerskap

Som motpart i en grønn strømprissikring ser vi etter bedrifter som er opptatt av bærekraft og har solid økonomi. Sammen ønsker vi å knytte et godt partnerskap der vi også kommer til å være pådrivere for positiv omtale.

Ved interesse, ta gjerne kontakt via skjema under.

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vil du snakke med noen nå?

Ta kontakt med CFO, Adrian Bergem.

Noen av anleggene våre