Piloterer AI-styrte batterier 🚀

I fremtidens energisystem med større andel sol-og vindkraft vil batterier spille en essensiell rolle. Tech-teamet i Sunday Power har utarbeidet en kunstig intelligens (AI) som optimaliserer batteristyringen, og løsningen piloteres nå hos en av våre Solar as a service-kunder. AI-en har fått navnet ESKIL.

Se AI-en styre batteriet live

Solkraft + batterier = 💚

Norge har et økt behov for fornybar energi, og solkraft og vindkraft vil bli en større del av vår fremtidige energiproduksjon. Ettersom produksjonen til sol- og vindkraft svinger mer enn det vi er vant med fra vannkraft, vil strømnettet få ytterligere behov for utjevning av forbruk og produksjon. Bruk av batterier og effektiv styring av disse vil bli essensielt for å glatte ut effekt-toppene, flytte forbruk til andre tider og stabilisere eksisterende nett.

Lønnsomhet krever smart styring

Dagens tilgjengelige teknologier for batteristyring tar ikke hensyn til detaljene i det norske markedet, og yter derfor langt under optimalt. Derfor bruker vi kunstig intelligens (AI) for å sikre at batteriet alltid velger rett strategi og maksimerer lønnsomhet.

Batterienes optimale strategi

Det finnes flere ulike strategier for hvordan et batteri kan styres for å lage mest mulig verdi. Våre funn viser at en kombinasjon av de forskjellige strategiene ofte er det mest lønnsomme. Når og hvordan disse strategiene skal brukes er et perfekt problem for AI.

Disse strategiene jobber ESKIL med i dag

Intradag trading

Intradag trading utnytter den daglige variasjonen i spotprisen

Selvforbruk

Selvforbruk bruker batteriet til å utnytte mest mulig av produsert strøm lokalt for å redusere nettleie

Peak shaving

Peak shaving bruker batteriet til å redusere effekttopper for å redusere nettleie

Fleksibilitet

Kommer: I en del nettområder får man betalt for å stille batteriet sin kapasitet til disposisjon til netteier.

En rekke faktorer påvirker batteriets optimale strategi
Icon Rounded Arrow White - BRIX Templates

Forbruk
Byggets forbruk logges i sanntid med hjelp av sensorer i bygget. Sammen med historiske data predikerer vi fremtidig forbruk.

Produksjon
Produksjonen fra solcelleanlegget logges i sanntid og predikeres frem i tid med hjelp satelittdata.

Spotpris

Aktuell timespris for strøm i aktuellt område hentes direkte fra Nordpool. Hver dag kl 13 henter vi timespriser for neste 24 timer.

Nettleie
Netteiers nettleiepriser hentes for å kunne regne ut verdien av selvforbruk og eventuell gevinst fra å senke effekttopper.

Ladestatus
Batteriets aktuelle ladestatus hentes i sanntid.

Pilot i Lindeberg park

Vi gjennomfører nå en pilot der vi tester AI-en i en reell kontekst, det vil si bak strømmåleren i et næringsbygg med solceller på taket. Batteriet er installert hos vår Solar as a Service-kunde Bulk Industrial Real Estate, noe som betyr at all vår verdiskaping kommer byggeier til gode gjennom vår revenue sharing modell.

Samarbeider med de beste i klassen

For å muliggjøre dette prosjektet har vi fått med oss flere dyktige samarbeidspartnere. Batteriene er levert av ECO STOR, som leverer second life batterier. Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og takket være vår fremoverlente kunde og samarbeidspartner Bulk får vi testet batteristyringen i praksis.

ESKIL i praksis

Se hva algoritmen gjør akkurat nå

Hvorfor heter AI-en ESKIL?
Icon Rounded Arrow White - BRIX Templates

ESKIL er et akronym for Energi Styring Kunstig Intelligens Lagring. Dette, i tillegg til at vår kollega Eskil er sentral bidragsyter i utviklingen av AI-en vår, gjorde det naturlig å døpe den ESKIL

Hva betyr dette for byggeiere og leietakere?

Både vi og våre kunder har felles insentiver for å optimalisere strømproduksjonen og maksimere lønnsomheten i anlegget . Når batteriprisene faller til et nivå der regnestykket går opp vil vi tilby dette til våre kunder. Ønsker du deg et fremtidssikret anlegg? Ta kontakt med oss i Sunday Power!