Solenergi,
enkelt og lønnsomt

Eiendomsbransjen opplever økende press om å redusere utslippene og bli mer bærekraftige. Både byggeiere og leietakere har et felles ansvar, men grønne tiltak krever kunnskap og koster penger – og hvilke tiltak er riktige å prioritere når?

Sunday Power gjør solceller enkelt, slik at det blir lettere å holde fokus på kjernevirksomheten.

Kostnadsfritt solcelleanlegg

Vi leverer effektive solcelleanlegg til næringsbygg helt uten kostnad.

Salg av solstrøm

Vår teknologi sikrer at bygget får strøm til under markedspris.

Ta del av inntekten

Vi gir gårdeier en andel av inntektene fra solstrømmen som en risikofri inntekt.

Følg med og rapporter

Vi beregner energiforbruket og visualiserer miljøgevinsten.

FORDELER

Solar as a Service gir fordeler for både byggeiere og leietakere

Fordeler for byggeiere

Ingen investering, alle fordeler

Kostnadsfritt solcelleanlegg, drift og vedlikehold
Solinntekt (leie fra taket) som øker ved høye strømpriser
Et grønnere bygg som gir mulighet til bedre finansiering
Software for rapportering og visualisering inkludert
Et grønt tiltak uten risiko for deres leietaker
Ta kontakt
Fordeler for leietakere

Grønt tiltak med prisgaranti*
Bli med på et bærekraftig tiltak samtidig som dere kutter kostnader.

Garantert grønn strøm
Software for rapportering er inkludert
Grønnere profil på bygget
Et grønt tilltak uten kostnad eller operasjonelt ansvar
* Prisen for strøm fra Sunday Power er alltid billigere enn fra nettet: Alternativkostnad minus påslag og garantert grønn strøm uten å måtte betale elsertifikater.
Ta kontakt

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!

Ta kontakt med våre flinke rådgivere, vi hjelper deg med å maksimere verdien av dine eiendommers tak.