Administrerende direktør i Newsec, Jon H. Dahlberg Årstad på Sunday Powers frokostarrangement

Newsec-sjefen om nye funn: beviser den åpenbare verdien av grønne næringsbygg

“I 2021 lurte folk på hva BREEAM var. Nå er det utslagsgivende for verdien av bygget i en transaksjonsprosess.” Det sier Jon H. Dahlberg Årstad, administrerende direktør i Newsec Norge.

Sigrid Klemsdal

På Sunday Powers frokostarrangement utredet Dalhberg Årstad spørsmål rundt hvorvidt et grønnere bygg er mer verdifullt, og delte erfaringer fra hvordan Newsec ser dette påvirke sluttsummen i transaksjonsprosesser. Han mener kostnadsbesparelsene av energitiltak som solceller bare er en liten del av det totale bildet. “Realiteten er at alle kreftene drar i denne retningen - investorene, bankene og leietakerne. Kapitalen skal vris fra brunt til grønt, og leietakeren skal også rapportere på CSRD. De ønsker heller ikke å bruke utslipp på å sitte i et lite energieffektivt bygg”, sier Dahlberg Årstad.

Dette påvirker prisen, i følge Dalhberg Årstad: ”Hvis du er engstelig for at eiendommen kan bli en stranded asset så øker du avkastningskravet”.

Undersøkelse viste en åpenbar verdipåvirkning

Newsec sin erfaring er at det har en åpenbar verdipåvirkning at et bygg er grønt, men opplever også at det har vært krevende å svare på hvor mye det er snakk om i kroner og øre med dagens data.

Derfor gjennomførte Newsec nylig en undersøkelse for å bevise at grønne bygg er mer verdifulle. Et utvalg av deres aktive investorer ble spurt om hva de ville betalt for en konkret eiendom i dagens marked. Deretter ble forutsetningene endret og investorene ble spurt om hva de ville betalt om eiendommen hadde en BREEAM* outstanding. Da gikk yield-snittet** ned 20 basispunkter. Dahlberg Årstad legger til at 20 basispunkter er snittet, og svaret antagelig ligger nærmere 30 enn 20 ettersom det er den som gir den høyeste prisen som får eiendommen.

“Vi har ikke og vil neppe få presise nok svar på den nøyaktige verdien av å være grønn. Vi ser det er mange faktorer som gjør at grønne bygg fremstår mer attraktive, og knapt noen som gjør grønne bygg mindre attraktive. Næringseiendom omsettes sjelden og det er mange faktorer i en transaksjon. Gjennom undersøkelsen fikk vi vist den åpenbare verdipåvirkningen”, sier Dahlberg Årstad.

Les også: Solcelleanlegg ga lavere rente


Jon H. Dahlberg Årstad, adm. dir Newsec. Foto: NewsecRegneeksempel: Med eksempelvis yield på 6% vil 20-30 bp forbedring for et grønt næringsbygg utgjøre en merverdi på 3,5%-5%

*BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg.

**Yield er et mål på inntekten en eiendom genererer målt mot den totale kostnaden for eiendommen, eller i noen tilfeller markedsverdien av eiendommen. Yield beregnes vanligvis årlig som en prosentandel.

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!