I drift
Solar as a Service
Svinesundsveien 336

GG-Gruppen

Installert effekt
294
kWp
Klimabesparelse
104059
kgCO2/år
Estimert produksjon
235428
kWh/år
Leietaker
GG-Gruppen

Bedriftsprofil og bærekraftsfokus

Gjennom utvikling av næringslokaler og attraktive tomter for næringseiendom, boliger og fritidseiendommer jobber GG Gruppen for å skape vekst. 

GG Gruppen har en stor eiendomsportefølje med butikk-, kontor-, lager- og produksjonslokaler. I tillegg har vi flere byggeklare tomter for næringsvirksomhet i attraktive områder på det sentrale Østlandsområdet og i Sverige. Vi tilbyr tomter og innflyttingsklare lokaler tilpasset alle virksomheter. Vi tilrettelegger gjerne tilpassede lokaler til din virksomhet.

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!