I drift
Strømsveien 258

Eiendomsspar AS

Installert effekt
51
kWp
Klimabesparelse
5068
kgCO2/år
Estimert produksjon
38396
kWh/år
Leietaker

Bedriftsprofil og bærekraftsfokus

Eiendomsspar er en av Norges ledende eier og utvikler av eiendom. Eiendomsspar skal være en samfunnsansvarlig og nyttig eier og utvikler av eiendom. Selskapets nøkkelverdier er solid, profesjonell og framtidsrettet. 

Bærekraftstrategien for Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS er tuftet på selskapenes nøkkelverdier; solid, profesjonell og framtidsrettet. Den henger også nøye sammen med forretningsstrategien hvor bærekraft er identifisert som én av nøkkelfaktorene for suksess innen eie og utvikling av eiendom.

Strategien skal bidra til at vi jobber helhetlig, langsiktig og systematisk med bærekraft. Videre skal den gjøre det synlig og tydelig overfor våre interne og eksterne interessenter hvordan vi som selskap jobber med bærekraft, og hvilke områder vi har fokus på. 

Vår visjon skal være å utvikle eiendommene våre slik at de dekker dagens og morgendagens behov for leietakerne våre. Dette innebærer at selskapene skal være blant de ledende, både når det gjelder design, layout og bærekraftige løsninger.

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!