Eiendomsspar og Sunday Power ser fram til mange soltimer framover. Fra venstre: Bjørn A. Søntvedt (Eiendomsspar), Sigrid Klemsdal (Sunday Power), Anders Hoelstad (Eiendomsspar) og Rikard af Ekenstam (Sunday Power)

Lampemagasinet får grønt løft med solceller på taket

Lampemagasinet og de øvrige leietakerne i Vollaveien i Oslo får glede av fornybar strøm fra eget tak fra samarbeidet mellom Eiendomsspar og Sunday Power om solceller til de to næringsbyggene.

Sigrid Klemsdal

Lampemagasinet, familiebedriften med 16 butikker over hele landet, har fått et grønt løft på sitt hovedkontor. Eiendomsspar har installert solceller på taket i Vollaveien 20 A og B, levert av Sunday Power som leder Eiendomsspar sin satsning på solenergi. Denne satsingen gjør at Lampemagasinet og de øvrige leietakerne i næringsbygget på Alnabru i Oslo nå kan benytte kortreist, fornybar energi.

"Vi er godt fornøyde med at Eiendomsspar har valgt å installere solceller på bygget til vårt hovedkontor," sier CEO i Lampemagasinet, Frode Eng. "Å kunne bruke kortreist, fornybar solenergi passer bra for vår bedrift. Bærekraft er viktig, og vi ser frem til mange solfylte dager i årene som kommer.”

Frode Eng, CEO i Lampemagasinet, er fornøyd med å kunne bruke kortreist, fornybar solenergi

Leietakerne tilbys solstrøm

I tillegg til Lampemagasinet hovedkontor er det en rekke andre leietakere i Vollaveien 20 A og B. Blant dem er Megaflis og NRK som har kostymelager her.

Den installerte effekten på anlegget er på 517 kWp, og vil gi en estimert årlig produksjon på 405.000 kWh. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til 27 husholdninger, og vil gi en årlig klimabesparelse på omtrent 53.000 kg CO2*.

Les også: hvordan ta betalt for solstrøm?

Unikt montasjesystem for skråtak

Det spesielle med denne installasjonen er at bygget har både flatt tak og skråtak. “Det gjorde at vi har benyttet forskjellige installasjonsmetoder på de ulike delene av taket. Vi har gjort dette for å utnytte taket på best mulig måte så vi får maksimert verdiskapningen. På det flate taket er panelene ballastmontert. Det betyr at anlegget settes løst på taket, og holdes på plass av sin egenvekt og ballast i form av betongstein. Denne metoden kan ikke benyttes på skråtak. På denne installasjonen er et såkalt Aeroflat system fra IBC benyttet. Dette er et unikt montasjesystem som holdes på plass ved hjelp av vekt og friksjon", sier Kjetil Laupsa Steine, Head of Deployment i Sunday Power.

Installasjonsmetoden som er benyttet på skråtaket er Aeroflat system fra IBC. Panelene holdes på plass ved hjelp av vekt og friksjon.

Tett samarbeid mellom Eiendomsspar og Sunday Power

Eiendomsspar har satt seg som mål å være ledende innen bærekraftige løsninger slik at de dekker dagens og morgendagens behov for leietakerne deres.

”Solenergi er et viktig tilskudd til Eiendomsspars arbeid med miljøansvar. Vi har samarbeidet med Sunday Power på en rekke installasjoner, og i 2024 ferdigstilles fem av dem,” sier André Dalene, miljøsjef i Eiendomsspar.

Målet er å skape mer bærekraftige bygg, men også å maksimere verdien fra bygget - både for byggeier og leietaker. Solcellene er også et bidrag for å møte kommende strengere krav om bærekraftige bygg.

Rikard af Ekenstam, CCO i Sunday Power, ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. “Eiendomsspar går foran som et godt eksempel på hvordan byggeiere bør ta ansvar og tilby bærekraftige løsninger til leietakerne sine. Vi ser frem til å fortsette å levere løsninger som støtter deres bærekraftsmål.”

Inspiserer skråtaket med Aeroflat system. Fra venstre: Kjetil Laupsa Steine (Sunday Power), Anders Hoelstad (Eiendomsspar), Bjørn A. Søntvedt (Eiendomsspar) og Rikard af Ekenstam (Sunday Power).

Les også: Miljøfyrtårn-bedriften Oslo Låsservice er fornøyde brukere av solenergi


*Beregning av CO2-ekvivalenter: Eiendomsspar benytter 0,132 kg CO2/kWh

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!