SundayOS beregner fakturagrunnlaget ut i fra hva leietaker ellers ville betalt for strømmen. Gårdeier kan dermed være trygg på at leietaker betaler korrekt pris for solstrømmen uten å måtte gjøre beregninger selv.

Hvordan ta betalt for strømmen fra et solcelleanlegg?

Når eier og bruker av et næringsbygg er ulike parter kan det være vanskelig å vite hvordan man som byggeier skal ta betalt for solstrømmen leietakeren bruker. For å lykkes med solcelleinstallasjonen bør løsningen oppleves som rettferdig for både leietaker og gårdeier.

Alexander Rydfjord

Hvordan sikre rettferdig, korrekt og effektiv betaling av solstrømmen når eier og leietaker er forskjellige parter? I denne artikkelen utreder vi hvilke faktorer som bør tas med i vurderingen, hvorfor vi anbefaler å ta betalt for alternativkostnaden for strømmen og hvordan faktureringen kan løses på en korrekt og effektiv måte.

Er det nødvendig å ta betalt for solstrømmen?

Det korte svaret er ja. Om gårdeier tar hele investeringskostnaden av et solcelleanlegg selv uten å ta betalt for solstrømmen som genereres fra leietaker vil leietaker i praksis få gratis strøm når sola skinner. Dette gir gårdeier svakere incentiver til å ta investeringen for et solcelleanlegg og vil ikke oppleves som en god løsning.

Les også: Verdien av grønne næringsbygg

Alternative måter å beregne pris

Det finnes flere måter å beregne pris og hvem som tar risikoen på utviklingen i strømprisen og produksjonen fra anlegget.

 • Fastpris på estimert produksjon
  • Byggeier setter et fast beløp leietaker betaler for solcelleanlegget, omtrent som en fast leie for anlegget. Leietaker bruker strøm som vanlig og får hele den reduserte strømkostnaden til gode. Leietakeren tar da risiko både på hvor mye som produseres og utviklingen i strømpris. Byggeier kan foretrekke dette ettersom man kan ta det som en del av leien. Men, erfaringsvis kan det oppleves som mindre rettferdig for leietaker å ta hele pris- og produksjonsrisikoen.
 • Fastpris på faktisk produksjon
  • Leietaker betaler en fast pris pr kWh for all strøm levert av anlegget. Leietakeren tar dermed risikoen på utviklingen i strømpris, mens eier tar risiko på den faktiske strømproduksjonen. Dette kan være til ulempe for leietaker da spotprisen på strøm kan variere mye.
 • Variabel pris på faktisk produksjon (alternativkostnaden for strømmen)
  • Leietaker betaler alternativkostnaden av hva den samme strømmen hadde kostet om man hadde kjøpt den fra strømnettet. Denne modellen gjør at byggeier sitter med produksjonsrisiko, mens leietaker betaler det samme som de ellers ville betalt på sin strømregning. De fleste gårdeiere og leietakere velger denne modellen ettersom det oppleves som mest rettferdig for begge parter og maksimerer sannsynligheten for at prosjektet realiseres. Derfor er dette også modellen Sunday Power bruker i sin fakturaberegning.

Automatisk fakturaberegning med SundayOS

Sunday Powers software, SundayOS, automatiserer beregning av variabel pris på solstrømmen. Fakturagrunnlaget beregnes ut i fra hva leietaker ellers ville betalt for strømmen ved å beregne forbruket av solstrøm i bygget og eksportert solstrøm når produksjonen overgår forbruket.

Forbruket av solstrøm i bygget beregnes med samme faktorer som på en alminnelig strømregning, som kategoriseres under nettleie og strøm:

1. Nettleie

 • Forbruksavgift - Statlig gebyr pr kWh
 • Energiledd - Gebyr til netteier pr kWh
 • Effektledd - Gebyr til netteier basert på maks effekt

2. Strøm

 • Spotpris - Spotpris pr kWh i gjeldende område pr time mot forbruket pr time. Tallet som vises på regningen er det vektede snittet
 • Påslag fra strømselskap - en kostnad som legges til prisen på selve strømforbruket. Denne kostnaden er ofte underkommunisert fra strømselskapene og flere strømselskaper har fått kritikk for manglende transparens rundt prisen av påslaget.

Solstrøm eksportert beregnes ut i fra:

 • Strømpris - Kompensasjon fra strømselskapet, Spotpris pr kWh i gjeldende område pr time mot forbruket pr time. Tallet som vises er det vektede snittet
 • Produksjon/ innmatingstariff - Kompensasjon fra netteier pr kWh

Som byggeier kan det være komplisert og tidkrevende å sørge for korrekt beregning av dette måned for måned. SundayOS automatiserer beregningen, og gårdeier kan dermed være trygg på at leietaker betaler korrekt pris for solstrømmen uten å måtte gjøre beregninger selv.

Les også: Negative strømpriser - hva betyr det for eiere av solcelleanlegg?

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!