Noen feil kan heldigvis fikses med vann og såpe. Her er Alexander Rydfjord på plass for å fjerne en liten utfordring i hekkesesongen

De vanligste feilene som oppstår i solcelleanlegg

Når du har et tak som produserer solenergi, ønsker du å få maksimalt ut av anlegget. Her er de vanligste feilene som kan oppstå i solcelleanlegg – og hvordan vi løser dem for kunden.

Sigrid Klemsdal

– Måkebæsj er faktisk en liten utfordring, spesielt i hekkesesongen kan det bli mye av det. Det oppdaget vi nylig hos en av kundene våre i Drammen, Brække Eiendom, smiler Håkon Trømborg i Sunday Power.

Der hadde måkene virkelig slått seg løs og lagt igjen «visittkort» over hele taket. Gjennom vår software, SundayOS, var det heldigvis lett å oppdage at anlegget ikke presterte optimalt.

– På en skyfri dag vet vi at kurven for solcelleanleggene følger solens kurve gjennom dagen. Det gjorde den også i bygget i Drammen, som leies ut til Drammen Padel. Men fordi SundayOS kombinerer flere ulike datakilder, oppdaget vi at anlegget produserte 23 prosent mindre strøm enn sitt fulle potensial, forteller Håkon.

I slike situasjoner er det vi i Sunday Power som raskt skal finne ut hvorfor kunden ikke får maksimalt ut av anlegget, noe som har blitt mye enklere med teknologien vi har utviklet.

– I dette tilfellet var det fugler som skapte utfordringer, og det må vi regne med på noen anlegg på visse tider av året. Alt som monteres utendørs, er utsatt for natur og ytre påvirkning, men nettopp derfor er det så viktig å overvåke ytelsen til enhver tid slik at vi kjapt kan rykke ut og fikse problemet, sier Håkon.

Maks verdi med overvåking og optimalisering

Det er imidlertid ikke alltid det er nødvendig å klatre opp på taket for å løse problemet. Vi har utviklet programvare som samler data fra mange ulike kilder, og som effektivt overvåker anleggene.

Overvåkingen har primært to formål: Vi finner ut når noe er galt så tidlig som mulig, og vi fikser det så raskt og billig som mulig.

– Vår erfaring med anleggene våre i Norge er at 30 prosent har hatt hendelser, og at selv om det er noen gjengangere i typen feil, er det også stor variasjon. Derfor er overvåking så viktig, forklarer Håkon.

Når vi har kombinert teknologien med vår økende erfaring med flere og flere solcelleanlegg har vi fått god oversikt over hvilke feil som kan oppstå, og hvordan vi kan løse eller unngå dem.

– Enten kunden eier anlegget selv, eller det er vi som har finansiert anlegget, er alle tjent med at anlegget produserer så mye fornybar strøm som overhodet mulig, sier Håkon.

Håkon Trømborg, CTO i Sunday Power

Les også: Slik kan du utnytte negative strømpriser

De vanligste feilene som oppstår

Planleggingsfasen

 1. Feil dimensjonering av anlegget: Når du planlegger et solcelleanlegg, er det helt essensielt å gjøre riktige beregninger av energibehovet og tilgjengelig plass. Feil dimensjonering kan føre til at anlegget enten produserer for lite strøm eller at det overbelaster hovedsikringen.
 2. Feilaktig vurdering av solforhold: For maks effekt av anlegget må du ha en god forståelse av solforholdene på området hvor du installerer. Du må ta hensyn til skyggeforhold, snømengder og solens bane gjennom året.

Installasjonsfasen

 1. Feilkoblinger: En av de mest vanlige installasjonsfeilene er feil på elektriske koblinger. Dette kan føre til redusert effektivitet eller, i verste fall, farlige situasjoner som kortslutninger. Feil kobling av anlegget til det elektriske systemet i bygget kan også gi problemer. Da kan all produksjonen gå rett ut på nettet og verdien av anlegget går tapt.
 2. Feil programmering av invertere: Inverterne er hjertet i et solcelleanlegg, og feil programmering kan føre til at anlegget ikke fungerer som det skal. Det er viktig å sikre at inverterne er korrekt konfigurert og at de samsvarer med anleggets spesifikasjoner.

Drift og kalibrering

 1. Produksjonsfeil på invertere: Etter at anlegget er installert og i drift, kan det oppstå produksjonsfeil på inverterne. Disse feilene kan være vanskelige å oppdage uten riktig kalibrering og overvåking.
 2. Feil i Elhub-oppsett: Elhub er den sentrale databasen for energiproduksjon i Norge, og feil i oppsettet kan føre til at både inntekter og data går tapt.
 3. Feil i registrering hos nettleier: I tillegg til riktig oppsett i Elhub må anlegget være korrekt registrert. Feil registrering kan føre til at all inntekt på eksportert produksjon går tapt, og dette er ikke en helt uvanlig feil.

Drift og vedlikehold

 1. Nye hardwarefeil: Over tid kan det oppstå nye hardwarefeil som påvirker anleggets ytelse. Dette inkluderer slitasje på komponenter og feil på kabler og koblinger.
 2. Tilsmussing av paneler: Skitt, støv og møkk fra fugler kan redusere effektiviteten til solcellepanelene. Regelmessig rengjøring er derfor nødvendig for å få optimal ytelse.
 3. Lekkasjer gjennom taket: Solcellepaneler installert på taket kan i noen tilfeller føre til lekkasjer. Dette kan skade både taket og andre deler av bygningen, og derfor er det viktig å inspirere regelmessig.
 4. Tap av internettforbindelse: Mange solcelleanlegg er avhengige av internettforbindelse for overvåking og datainnsamling.Tap av internett kan føre til tap av viktig data som er nødvendig for å optimalisere anlegget.
 5. Jordfeil og problemer med nettkvalitet: Solcelleanlegg kan oppleve jordfeil eller problemer med nettkvaliteten i 230V nettet. Dette kan påvirke både sikkerheten og

Å sikre optimal drift av et utendørs teknologisk anlegg, som et solcelleanlegg, krever ikke bare god planlegging og gjennomføring, men også profesjonell oppfølging. Når vi kjenner til alle potensielle problemer og bruker den beste teknologien på markedet, sikrer vi at solcelleanlegget på taket ditt gir maksimal energiproduksjon.

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!