9 ting å tenke på når man vurderer solcelleanlegg på næringsbygg

Hvis dere ønsker å bidra til det grønne skiftet og vurderer et solcelleanlegg på ett eller flere næringsbygg i deres portefølje er det en rekke ting dere bør ta stilling til.

Alexander Rydfjord, CPO

Norge og verden krever utvilsomt mer fornybar energi om vi skall ha mulighet til å nå det kritiske 1,5 gradersmålet og unngå irreversible effekter på klimaet vårt. Solceller på næringsbygg er en av de mest kostnadseffektive måtene å produsere fornybar energi på, og kan bidra til å redusere byggets energikostnader samtidig som det reduserer karbonavtrykket.
Næringsbygg med store flate tak egner seg spesielt godt for solcelleinstallasjoner pga. kostnadseffektiv installasjon og at anlegget ikke krever utviklingskostnader i strømnettet. I tillegg legger ikke solceller montert på tak beslag på nye landområder.

For et vellykket solcelleprosjekt på næringsbygg er det en rekke ting man bør ta stilling til:

1. Hvilken størrelse bør anlegget ha?

- Størrelsen på anlegget bør bestemmes ut i fra tilgjengelig areal, størrelse på hovedsikring, forbruk i bygget og hvilken finansiell risiko man som byggeier ønsker å ta.

2. Hvor på taket og hvordan bør solcellepanelene plasseres?

- Solcellepanelene bør plasseres på mest mulig solrike steder på taket, og hindringer som ventilasjonsrør og skorsteiner må unngås. For flate tak med en helling lavere enn 6 grader brukes vanligvis ballastmontering. Dette er en fleksibel montasjemetode som ikke krever at taket penetreres.

Ballastmontering på asfaltpapp. Føttene til aluminiumsskinnene tilpasses underlaget.

3. Hvilken type solcellepaneler bør brukes?

- Det finnes flere typer solcellepaneler, men vanligvis brukes enten monokrystallinske eller polykrystallinske paneler på næringsbygg. Standard for montering på flate tak er idag 500W/550W paneler.

Les også: Hva blir strømprisen fremover?

4. Hvordan skal anlegget kobles til strømnettet?

- Solcelleanlegget må kobles til strømnettet med en inverter. Inverteren omformer likestrøm fra solcellepanelene til vekselstrøm som kan brukes av bygget. De største inverterne for næringsbygg kan håndtere omtrent 200kW effekt. Dette betyr at for hver 200kW effekt trengs minst en inverter. 1000m² flatt tak får plass til ca. 150kW.

5. Hvilke tillatelser må man ha for å bygge solcelleanlegg på næringsbygg?

- Det varierer fra kommune til kommune, men som regel trenger man tillatelse til å montere solcelleanlegg på taket. Det kan også være krav om å søke om tilkobling til strømnettet.

6. Hvordan skal man ta betalt for solcellestrømmen?

- Strømmen som produseres har en verdi for den som bruker den og kan best beskrives som alternativkostnaden av hva den samme strømmen hade kostet hvis man hade kjøpt den fra strømnettet. Å regne ut dette korrekt og fakturere kan være komplisert og tidkrevende men Sunday Powers software kan hjelpe til å effektivisere dette.

7. Hva er levetiden til solcellepanelene og inverterne?

- Levetiden til solcellepanelene og inverterne varierer, men vanligvis kan man forvente at solcellepanelene varer i 25-30 år og inveterene i 10-15 år.

Les også: Solceller om vinteren- bør jeg bekymre meg for snø på taket?

8. Hvordan kan man maksimere avkastningen på solcelleanlegget?

- Avkastningen på solcelleanlegget kan maksimeres ved å velge riktig størrelse på anlegget, optimalisere plasseringen av solcellepanelene, og sørge for å ha gode systemer for overvåking av produksjon og forbruk for å ha mulighet til å nøyaktig beregne verdien og ta betalt for solstrømmen.

9. Hva er den totale kostnaden ved å bygge og drive solcelleanlegget over tid?

- Kostnaden ved å bygge og drive solcelleanlegget avhenger av en rekke faktorer, som størrelsen på anlegget og kostnaden for drift og vedlikehold. Det kan være lurt å regne på kostnadene over en periode på 10-20 år for å få et realistisk bilde av kostnadene og besparelsene.

Sunday Power tilbyr løsninger for å effektivt og lønsomt få solcelle opp på næringsbygg. Vi hjelper til med både prosjektering og installasjon samt mulighet til å ta hele investeringen for gårdeier. I tillegg har vi software for å effektivt drifte anlegget og ta korrekt betalt for solstrømmen.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen se på ditt prosjekt!

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!