Sunday Power og NTE inngår strategisk samarbeid på solkraft

Nytt partnerskap: Solcelleselskapet Sunday Power og energikonsernet NTE har inngått avtale om finansiering av solcelleanlegg på næringsbygg for 30 megawatt. Dette tilsvarer et solcelleareal på 21 fotballbaner. Samarbeidet gjør dem til en av de største aktørene innenfor solenergi i Norge.

Sigrid Klemsdal

ENGLISH BELOW

Solcelleanleggene som utvikles, driftes og forvaltes av Sunday Power, får nå et solid og langsiktig norsk eierskap. Energikonsernet NTE har over 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi og hadde i 2023 en omsetning på 5,3 mrd. kroner. Nå går de inn som eier, både av Sunday Powers eksisterende og fremtidige solcelleanlegg.

- Dette er en stor milepæl for oss som solcelleselskap. Avtalen innebærer ikke bare at vi har et produkt og en løsning som markedet verdsetter, men at vi er sikret solid finansiering til å fortsette å utvikle solcelleanlegg på store næringsbygg i tiden som kommer, sier administrerende direktør i Sunday Power, Jonas Ibsen Brynildsrud.

Avtalen om finansiering av solcelleanleggene er en av Nordens største transaksjoner innen solenergi. Den innebærer at Sunday Power selger datterselskapet Sunday Generation til NTE. Sunday Power skal fortsatt ha ansvaret for driften, vedlikeholdet, forvaltningen og kontakten med kundene.

- Solenergi har et enormt potensial

Konserndirektør i NTE, Svein Olav Munkeby, er ikke i tvil om at flere må produsere energi ved hjelp av solceller de neste årene om vi skal nå målet om å bli klimanøytrale. Derfor blir solenergi en viktig del av NTEs satsing fremover.

- Solenergi har et enormt potensial, og Sunday Power har imponert oss med sin løsning for næringsbygg. Vi er svært fornøyde med å integrere mer sol inn i vår portefølje og inngå et langsiktig partnerskap med et selskap i sterk vekst, sier Munkeby. 

- Å installere solcellepaneler på store, tomme tak på næringsbygg er en rask og effektiv måte å bygge ut fornybar energi på. Avtalen er et tydelig skritt mot Norges klare mål om 8 TWh fra solenergi i 2030, legger han til.

Han ser at tidspunktet er heldig både for NTE og Sunday Power.

- Hittil i år har vi allerede installert like mye som i hele 2023, og vi har en lang pipeline med anlegg som er under utvikling og skal opp på takene. Med en solid aktør som NTE i ryggen, skalerer vi nå opp og bygger en stor portefølje, avslutter Brynildsrud. 

Arctic Securities har vært finansiell rådgiver og Thommessen har vært juridisk rådgiver for Sunday Power. SANDS Advokatfirma har vært juridisk rådgiver for NTE.

På bildet, fra venstre: Adrian Bergem (CFO, Sunday Power), Svein Olav Munkeby (konserndirektør i NTE), Jonas Ibsen Brynildsrud (CEO, Sunday Power) og Einar Sunde (styreleder, Sunday Power)
Kontaktperson Sunday Power: administrerende direktør Jonas Ibsen Brynildsrud, tlf 977 62 459

Kontaktperson NTE: konserndirektør Svein Olav Munkeby, tlf 941 90 670 

Les også: Pris på solceller er nå på sitt laveste noensinne

___

ENGLISH VERSION: 


Sunday Power and NTE enter Strategic Solar Power Partnership

New partnership: Solar company Sunday Power and energy group NTE have entered into an agreement for the financing of solar power installations on commercial buildings for 30 megawatts. This corresponds to a solar panel area of 21 football fields. The collaboration creates one the largest players in solar energy in the Nordics. 

The solar power installations developed, operated, and managed by Sunday Power will now have long-term strategic Norwegian ownership. The energy group NTE has over 100 years of experience in producing renewable energy and had a turnover of NOK 5.3 billion in 2023. They are now entering as owners of both Sunday Power's existing and future solar power installations.

"This is a huge milestone for us as a solar company. The agreement means that we have a product and an end to end solution that the market values and financing to continue to develop solar power installations on large commercial buildings" says CEO of Sunday Power, Jonas Ibsen Brynildsrud.

The financing agreement of the solar power installations is one of the largest transactions in solar energy in the Nordics. It involves Sunday Power selling the subsidiary Sunday Generation to NTE. Sunday Power will continue to be responsible for all customers and the operation, maintenance, management of the solar installations.

"Solar energy has enormous potential"

Group Director at NTE, Svein Olav Munkeby, firmly believes that ramping up solar energy production is crucial for attaining climate neutrality in the forthcoming years. Therefore, solar energy will be an important part of NTE's focus going forward.

"Solar energy has enormous potential, and Sunday Power has impressed us with their solution for commercial buildings. We are very pleased to integrate more solar into our portfolio and enter into a long-term partnership with a rapidly growing company," says Munkeby.

"Installing solar panels on large, empty roofs of commercial buildings is a quick and effective way to expand renewable energy production. The agreement is a clear step towards Norway's definite goal of 8 TWh from solar energy by 2030," he adds.

He sees that the timing is fortunate for both NTE and Sunday Power.

“Sunday Power is expanding rapidly, having installed as many solar installations in 1Q, 2024 as in all of 2023. Furthermore, we have a long pipeline of solar installations that are under development. With our partner NTE, we can continue our rapid growth and build the leading player for large scale solar installations on commercial and industrial buildings" concludes Brynildsrud.

Arctic Securities has been the financial advisor and Thommessen has been the legal advisor for Sunday Power. SANDS Law Firm has been the legal advisor for NTE.

Contact person Sunday Power: CEO Jonas Ibsen Brynildsrud, tel +47 977 62 459

Contact person NTE: Group Director Svein Olav Munkeby, tel + 47 941 90 670

Related article: Solar cell prices reach all-time low

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!