Pris på solceller er nå på sitt laveste noensinne

Økt produksjonskapasitet og oppløste knuter i leverandørkjedene pekes på som primærdriverne.

Adrian Bergem

Mellom 2009 og 2019 falt prisene på solcellepanel med ~90%, etterfulgt av en prisoppgang i pandemiårene 2020-2022 grunnet flaskehalser i produksjon og frakt. Men i 2023 fikk vi en ny kraftig nedgang i prisene på rundt 43% (se graf under), drevet primært av en ketchupeffekt som skjedde da knutene i leverandørkjedene løsnet opp etter pandemiårene, samt en signifikant økning i produksjonskapasitet fra kinesiske produsenter. Ifølge Bloomberg, økte nemlig kapasiteten hos de største produsentene (Tier 1) med 65% fra Q1 til Q4 i 2023 fra 509 GWp til 839 GWp årlig kapasitet.

Det stilles tvil til hvorvidt produsentene får tilstrekkelige marginer på dagens nivå, men de store produsentene har muskler til å tåle dagens nivå og utnytte situasjonen til å skvise ut mindre aktører i påvente på at markedet stabiliseres.

Etterspørselen etter solceller globalt fortsatte å vokse markant også i 2023, der installert kapasitet endte på 373 GWp ifølge IEA, opp 64% fra 2022 - en kapasitet som ville forsynt omtrent hele Frankrikes kraftkonsum. Denne veksttakten kan bety at markedet kan stabilisere seg og prisene komme opp igjen før man vet ordet av det.

Kilde: OPIS APAC Solar Weekly


Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!

Ta kontakt med våre flinke rådgivere, vi hjelper deg med å maksimere verdien av dine eiendommers tak.