Solceller kan gi forbedret energikarakter

Et solcelleanlegg på taket reduserer behovet for å importere strøm fra nettet og kan dermed forbedre byggets energikarakter. Hvor mye karakteren bedres, avhenger av anleggets størrelse og byggets energiforbruk.

Av Alexander Rydfjord, CPO i Sunday Power

Har du et eget solcelleanlegg på taket, har du mindre behov for å importere strøm fra strømnettet. Dette påvirker energikarakteren til bygget positivt. Hvor mye karakteren bedrer seg, avhenger av størrelsen på anlegget sett opp mot energiforbruket i bygget. Hos kundene våre ser vi også mange eksempler på at solcelleanlegget alene gir bygget en bedre energikarakter.

Les også: Solceller ga lavere rente

Hva er Enovas energimerke?

Energimerking er obligatorisk ved salg og utleie av både boliger og næringsbygg. Energimerkingen skal øke bevisstheten rundt bruk av energi og løsninger som kan gjøre bygget mer energieffektivt.

Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Hva er energikarakter?

Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov fra A (best) til G (svakest). Energibehovet anslås ut ifra antall kilowattimer per kvadratmeter oppvarmet BRA som bygningen er beregnet til å trenge ved normal bruk. Energikarakteren er basert på beregnet levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom beregnet energi per kvadratmeter og energikarakteren A-G for de ulike kategoriene av bygg.

Hos Enova kan du lese mer om hvordan energikarakteren beregnes

Hva er oppvarmingskarakter?

Karakteren gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og skalaen går fra rødt til grønt. Energibehovet kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, bare i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt.

Hos Enova kan du leser mer om hvordan oppvarmingskarakteren beregnes

Solceller har positiv effekt

Når vi leverer et solcelleanlegg til en kunde, vil det være montert bak måleren i bygget. Anlegget leverer dermed strøm til bygget uten å bruke strømnettet. Dette reduserer behovet for å importere strøm fra nettet. Dette igjen har en direkte påvirkning på antall kilowattimer som bygget trenger fra strømnettet, noe som isolert sett vil gi en positiv effekt.

Hvor mye bedre blir energikarakteren av et solcelleanlegg?

Dette kan vi i Sunday Power hjelpe deg med å finne ut. I og med at energikarakteren beregnes ut fra teoretisk forbruk, må vi se på hvordan dette teoretiske forbruket blir påvirket av solcelleanleggets produksjon per time. Skal dette bli helt korrekt, må gårdeier ta utgangspunkt i den energisimuleringen som er lagt til grunn for energikarakteren, og så legge inn den estimerte produksjonen fra solcelleanlegget i samme modell. Da kan vi generere en ny beregning av kilowattime per kvadratmeter som inkluderer forbruket fra solcelleanlegget. I mange tilfeller vil dette flytte energikarakteren opp et trinn.

Les også: Fra B til A i energikarakter-helt uten kostnad

En forenklet modell gir gode svar

Det kan være både tidkrevende og kostbart å gjennomføre en fullstendig energisimulering med et solcelleanlegg. Vi ser at byggeier heller ikke alltid har tilgang til energisimuleringen som er gjennomført tidligere. Derfor har vi utviklet en forenklet modell som gir en indikasjon på hvor mye et solcelleanlegg kan påvirke energikarakteren.

Metoden vi bruker, tar utgangspunkt i fire faktorer: byggets nåværende energikarakter, antall BRA, det planlagte solcelleanlegget og et estimert forbruk av solstrøm. Slik kan vi beregne hvor mye solcelleanlegget kan påvirke kilowattimer per kvadratmeter og om anlegget kan flytte bygget opp på karakterskalaen.

Se hvordan et solcelleanlegg kan påvirke energikarakteren, søk på ditt næringsbygg.

Vurderer du solcelleanlegg på ditt næringsbygg? Du er velkommen til å ta kontakt med meg eller en annen i teamet. Vi hjelper deg gjerne videre.

Ta kontakt med oss

Takk

vi tar straks kontakt!
Hm, noe gikk galt. Ta kontakt på info@sundaypower.no isteden

Vi ser frem til å hjelpe deg!